skeble

ÚSPĚCH VE SVITAVÁCH

18. - 19. 3. 2011

ŠKEBLE, divadelní soubor Gymnázia Lanškroun, je navržena na celostátní přehlídku

V pátek a v sobotu 18. – 19. března 2011 proběhla ve Svitavách postupová přehlídka Svitavský Fanda směřující k celostátní přehlídce studentských divadelních souborů Mladá scéna (ta se uskuteční v červnu 2011 v Ústí nad Orlicí). Ve Svitavách bylo také možno soutěžit o postup na Šrámkův Písek, což je celostátní přehlídka experimentujícího divadla. Obě soutěže jsou určeny pouze pro amatérské soubory a postupových přehlídek k nim směřujících se letos na území republiky koná 15 – přibližně jedna pro každý kraj. Každá inscenace může v daném roce usilovat o postup jen na jedné z těchto přehlídek, nemusí to však být v daném kraji. Z každé postupové přehlídky je pak sborem lektorů navržena jedna nebo více inscenací (s pořadím) na přehlídku celostátní, její konečný program ale sestaví pořadatelé – programová rada.


Marionety 1

Svitavské přehlídky se zúčastnilo sedm souborů s osmi inscenacemi – Reverzní dveře (JAMU Brno), ASK Týniště nad Orlicí (ZUŠ Týniště nad Orlicí), Docela (ZUŠ Slatiňany), Na tahu (MKS Červený Kostelec), SDS GKVR Hlinsko (Gymnázium Hlinsko), Veselé zrcadlo (Gymnázium Ústí nad Orlicí) a Škeble (Gymnázium Lanškroun). Veškerá představení proběhla v nádherných prostorách svitavské Fabriky a pořadatelské zajištění celé akce bylo naprosto prvotřídní (jako ostatně i loni, kdy se Fanda konal poprvé). Nedílnou součástí přehlídky byly veřejné rozborové semináře, kde členové lektorského sboru Alexandr Gregar, Karel Šefrna a Karel Vostárek probírali se soubory jejich představení. Pro herce a vedoucí souborů nebývá někdy snadné slyšet hodnocení, které třeba neodpovídá jejich vlastním představám, ale jak říkají organizátoři těchto akcí – kdo chce soutěžit, musí počítat s tím, že se o svém projevu něco dozví.


Marionety 2

Náš soubor Škeble jel do Svitav v dobré náladě, protože už loni se nám tam líbilo (a porotě i divákům se náš Odysseus taky líbil). Někteří herci dorazili do Fabriky už v pátek a spali tam, většina z nás pak přijela v sobotu po obědě a společně jsme (v této sezóně už potřinácté) zahráli Marionety s.r.o. – představení o lásce, vině, trestu, usmíření a mnoha dalších věcech. Následoval úklid věcí z jeviště a rozborový seminář. Zde došlo k prvnímu překvapení – porotci nás v podstatě jen chválili, což se nám ještě nikdy nestalo. A tak jsme v ještě lepší náladě povečeřeli a čekali na vyhlášení výsledků. Když obdržela Michaela Kroulíková ocenění za roli Káti a Adam Blažek ocenění za roli Rudolfa Gutwinského, mysleli jsme si, že toho už je na jeden soubor skoro dost, ovšem vrchol měl teprve přijít - porota nás jako první v pořadí doporučila na celostátní přehlídku Mladá scéna 2011 ! V druhém pořadí pak bylo doporučeno představení Probuzení od ASK Týniště nad Orlicí a Brňáci z JAMU dostali doporučení na Šrámkův Písek (jejich představení naplňovalo svým tvarem kategorii experimentujícího divadla).


Marionety 3

Nepřísluší mi, abych hodnotil přehlídku jako celek (některá představení jsem ani neviděl) – to jistě zevrubně provedou lektoři v Amatérské scéně. Pro nás je dosažený výsledek historickým úspěchem, za který bych chtěl poděkovat mnoha lidem: nejprve samozřejmě divadelníkům, kteří hráli a zajišťovali představení, jejich rodinám, bez jejichž pochopení by to určitě nešlo, Gymnáziu Lanškroun, Kulturnímu centru, Městu Lanškroun a tiskárně TG TISK s.r.o. za trvalou podporu, spolužákům herců, kteří nám už mnohokrát vytvořili skvělé publikum, a v neposlení řadě všem bývalým divadelníkům a příznivcům divadla, neboť náš dnešní úspěch navazuje na mnoho kroků, které Škeble urazila od svého založení v roce 1998.


Definitivní rozhodnutí, zda budeme zařazeni do programu celostátní přehlídky, padne v Praze po ukončení všech postupových kol 12. dubna 2011. Tak nám ten den držte palce!Jan Střecha,
ŠKEBLE Lanškroun
nadpis